Patikėkite savo šypseną šeimos klinikai Codantis – ir tapkite mūsų gražios šeimos nariu.
Patikėkite savo šypseną šeimos klinikai Codantis – ir tapkite mūsų gražios šeimos nariu.

Privatumo politika

Vaizdo stebėjimo privatumo politika

UAB "Codantis"

VAIZDO STEBĖJIMO PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes siekiame užtikrinti savo turto saugumą ir įrodymų apie įvykusius incidentus išsaugojimą. Šiais tikslais esame įsidiegę vaizdo stebėjimo kameras.

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Jūs neturite mums pateikti jokios informacijos.

 

 

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

 

Iš kitų šaltinių informacija apie Jus nėra renkama.

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes mes turime teisėtą interesą užtikrinti savo turto saugumą bei įrodymų apie įvykusius incidentus išsaugojimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

 

Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

valstybės institucijoms, kiek tai reikalinga teisės aktų nustatytų pareigų vykdymui;

mūsų paslaugų teikėjams – duomenų saugyklų, IT, vaizdo stebėjimo kamerų priežiūros paslaugas teikiančios įmonės, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;

teisėsaugos institucijoms, teismams, ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;

teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;

 

 

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 3 darbo dienas. Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai iš eilės sekančių nedarbo dienų skaičius yra didesnis nei numatytas vaizdo stebėjimo duomenų saugojimo terminas, šiuo laikotarpiu vaizdo stebėjimo duomenų saugojimo terminą galime prailginti, kad duomenys būtų saugomi 1-2 dienomis ilgiau nei yra iš eilės sekančių nedarbo dienų.

 

 

Kokios mano teisės?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

 

 

Kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie asmenis, pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE ASMENIS, PAKLIŪNANČIUS Į SAUGOS KAMERŲ VAIZDO STEBĖJIMO LAUKĄ

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: UAB "Codantis"

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda

 

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šio pranešimo 13 dalyje.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų patalpų ir turto saugumu bei to siekdami kai kuriose bendrose mūsų teritorijose ir patalpose esame įrengę saugos vaizdo kameras.

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų patalpose ar teritorijoje pakliūnate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

 

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų patalpų ir turto saugumu (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

valstybės institucijoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;

informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę priežiūrą vykdantiems tiekėjams, vaizdo stebėjimą administruojančioms saugos bendrovėms ir pan.);

 

 

Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

 

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Vaizdo stebėjimo duomenis saugome 30 kalendorinių dienų;

 

 

Kokios mano teisės?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų atsakingą už duomenų apsaugą darbuotoją, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

Pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;

Pateikti prašymą ištrinti saugos kamerų nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;

Pateikti prašymą apriboti prieigą prie saugos kamerų nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;

Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų atsakingas už duomenų apsaugą darbuotojas gali Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto adresu codantis@gmail.com ar telefono numeriu 860529668.

 

Privatumo politika pacientams

UAB "Codantis"

PRIVATUMO POLITIKA PACIENTAMS

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią privatumo politiką?

 

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes renkame, naudojame bei saugome Jūsų asmens duomenis dėl šių priežasčių:

 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti (atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 str. pacientas visada yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties šalimi, nepriklausomai nuo tokios sutarties formos (tipiškai tokia sutartis įforminama paciento sutikimu (-ais) dėl asmens sveikatos priežiūros teikimo) ar paslaugų apmokėjimo būdo;

teisinių prievolių sveikatos priežiūros, mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse vykdymui;

 

siekiame viešinti mūsų atliekamų procedūrų rezultatus – šiuo tikslu galime paprašyti Jūsų sutikimo skelbti Jūsų nuotraukas prieš ir po Jums atliktų procedūrų, mūsų interneto puslapyje ir/ar socialinių tinklų paskyrose;

 

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:

 

identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.) (išskyrus atvejus kai paslaugos teikiamos anonimiškai);

asmens tapatybės dokumento duomenys (tik tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus);

kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

bendruosius demografinius duomenis, kai tai reikalinga paslaugų teikimui (amžius, lytis ir pan.);

duomenis apie giminystės ryšius (tik kai tai svarbu dėl įstatyminio paciento atstovo arba dėl medicininių paveldimumo klausimų);

sveikatos duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatos istoriją, teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tyrimus, jų rezultatus, diagnozes, epikrizes ir pan., kiek tai reikalinga paslaugų teikimui;

genetiniai duomenys, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;

duomenys apie lytinį gyvenimą, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;

 

informaciją apie asmenį, mokantį už Jums suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, jei už jas apmokės trečiasis asmuo, pvz.: darbdavys ar draudimo bendrovė.

 

 

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

 

 

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

 

Apmokėjimo už suteiktas paslaugas tikslais mes galime gauti informaciją apie Jus iš SODROS, Jūsų draudikų, trečiųjų asmenų, įsipareigojusių apmokėti už Jums suteiktas paslaugas.

 

Taip pat, tam tikrais atvejais, mes galime gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę ir sveikatos istoriją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pacientu Jūs buvote, kai tai reikalinga sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 

davėte sutikimą savo nuotraukų prieš ir po Jums atliktų procedūrų skelbimui mūsų interneto puslapyje ir/ar socialinių tinklų paskyrose (BDAR 6 str. 1 d. a p.; 9 str. 2 d. a p.)

 

Jūsų informacija yra reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti – sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 6 str. 1 d. b p.; 9 str. 2 d. h p.);

Jūsų informacija yra reikalinga teisinėms prievolėms sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

 

 

Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

 

 

Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą, kiek tai yra reikalinga saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 9 str. 2 d. h p.).

 

 

Taip pat, jei davėte sutikimą Jūsų nuotraukų, prieš ir po Jums atliktų procedūrų, skelbimui mūsų interneto puslapyje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, kiek tai liečia Jūsų sveikatos duomenis, mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 

 

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

valstybės institucijoms (teritorinėms ligonių kasoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;

savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, buhalterines, archyvavimo, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, komunikacines paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;

Darbdaviams ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie apmoka už Jums suteiktas paslaugas,jūsų draudikams, kiek tai reikalinga apmokėjimo atlikimui;

 

kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis bendradarbiaujame teikdami sveikatos priežiūros paslaugas;

 

teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;

 

interneto puslapio prieglobos paslaugas teikiančiai bendrovei ir/arba socialiniams tinklams jei davėte sutikimą skelbti mūsų interneto puslapyje ir/arba mūsų socialinių tinklų paskyrose Jūsų nuotraukas prieš ir po paslaugų suteikimo;

 

Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte raštišką sutikimą gauti Jūsų duomenis;

 

mūsų įmonės civilinę atsakomybę apdraudusioms kompanijoms, kai kyla ginčas dėl galimai padarytos žalos atlyginimo;

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Informaciją, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro, o taip pat medicinos dokumentų saugojimo terminų, nustatytų teisės aktų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos ir kt.).

 

 

Kokios mano teisės?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

Privatumo politika konkursų, loterijų dalyviams

UAB "Codantis"

PRIVATUMO POLITIKA KONKURSŲ, LOTERIJŲ DALYVIAMS

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 10 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes renkame, naudojame bei saugome Jūsų asmens duomenis dėl šių priežasčių:

 

Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamoje akcijoje, loterijoje ar konkurse, t. y. sudarėte su Mumis akcijos, loterijos ar konkurso sutartį (Civilinio kodekso 6.244 str. 2 d.);

mes turime užtikrinti mums taikomų teisinių prievolių mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse vykdymą;

 

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Siekdami dalyvauti Mūsų organizuojamoje akcijoje, loterijoje ar konkurse Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 

identifikacinius duomenis (vardas, pavardė ir pan.);

kontaktinius duomenis (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);

kitą informacija, reikalinga dalyvavimui akcijoje, loterijoje ar konkurse pagal atitinkamos akcijos, loterijos ar konkurso sąlygas.

 

 

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime leisti Jums dalyvauti atitinkamoje akcijoje, loterijoje ar konkurse.

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 

akcijos, loterijos ar konkurso sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

teisinėms prievolėms mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

 

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

 

Jūs nesate profiliuojamas. Mes galime priimti automatinius sprendimus.

 

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

valstybės ar vietos savivaldoms institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pan.), tais atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;

savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, buhalterines, archyvavimo, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, komunikacines paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;

 

partneriams, kai tai reikalinga loterijai ar konkursui organizuoti;

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Informaciją apie Jus saugome tris metus atitinkamai akcijai, loterijai ar konkursui pasibaigus. Informaciją apie akcijos, loterijos ar konkurso laimėtoją ir jam suteiktą prizą saugosime 10 metų.

 

 

Kokios mano teisės?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

Privatumo politika kandidatams

UAB "Codantis"

PRIVATUMO POLITIKA KANDIDATAMS

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl ir kaip renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:

 

mums reikia įvertinti Jūsų tinkamumą į kandidatuojamas pareigas;

 

tuo atveju, jeigu atrankoje Jūsų nepasirinktumėme, norime saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą ir kitą informaciją, kurią pateikėte kandidatuodamas, kad ateityje galėtumėme su Jumis susisiekti ir pateikti darbo pasiūlymą arba pasiūlyti dalyvauti kitose mūsų atrankose;

 

 

 

Ar renkate informaciją apie mane iš kitų šaltinių?

 

 

Informacijos apie Jus galime gauti iš Jūsų buvusių ar esamų darbdavių, kaip tai nurodyta šioje privatumo politikoje.

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Kandidatų atrankos procese, norėdami įsidarbinti pas mus, turėtumėte mums pateikti savo:

 

identifikacinius duomenis;

kontaktinius duomenis;

duomenis apie savo darbo patirtį;

duomenis apie savo kvalifikaciją;

kitą informaciją, kuri Jūsų nuomone, gali būti Jums naudinga atrankos procese.

 

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 

davėte sutikimą saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą po atrankos pabaigos su tikslu, kad atsiradus laisvai pozicijai galėtumėme pateikti Jums darbo pasiūlymą ar pasiūlymą dalyvauti kitose mūsų atrankose (BDAR 6 str. 1 d. a p.);

 

informacija apie Jus reikalinga atrankos proceso vykdymui, siekiant sudaryti darbo ar paslaugų teikimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

 

 

 

 

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

 

Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.

 

 

Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

 

 

Jautri informacija apie Jus atrankos procese nėra renkama. Jei pateiksite mums jautrią informaciją, t. y. Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, genetinius ar biometrinius duomenis, laikysime, kad davėte tam sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

mūsų paslaugų teikėjams – IT, komunikacines, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, darbuotojų atrankos paslaugas teikiančios įmonės, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Informaciją apie Jus saugosime iki atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą po atrankos pabaigos su tikslu, kad atsiradus laisvai pozicijai galėtumėme pateikti Jums darbo pasiūlymą ar pasiūlymą dalyvauti kitose mūsų atrankose – ne ilgiau 3 metų.

 

 

Kokios mano teisės?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

Privatumo politika atsiliepimus apie mūsų veiklą paliekantiems asmenims

UAB "Codantis"

PRIVATUMO POLITIKA ATSILIEPIMUS APIE MŪSŲ VEIKLĄ PALIEKANTIEMS ASMENIMS

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Siekdami reklamuoti savo bendrovės veiklą mes norime skelbti savo interneto puslapyje / socialinių tinklų paskyrose savo klientų atsiliepimus kartu apie jiems suteiktas mūsų paslaugas.

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Davę sutikimą savo skelbti Jūsų atsiliepimą ir/arba kitą informaciją apie Jus, turėtumėte mums pateikti:

 

savo atsiliepimą apie Jums suteiktas mūsų paslaugas;

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūs davėte sutikimą atsiliepimo apie mūsų suteiktas paslaugas ir/arba kitų duomenų apie Jus skelbimui mūsų interneto puslapyje / socialinių tinklų paskyrose. (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

 

Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 

 

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 

mūsų paslaugų teikėjams – duomenų saugyklų, IT, interneto svetainės prieglobos, socialinių tinklų valdytojams, dokumentų valdymo, komunikacines paslaugas teikiančios įmonės, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Šiuo tikslu informaciją apie Jus saugosime ne ilgiau nei 3 metus.

 

 

Kokios mano teisės?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus, prašymus, skundus

UAB "Codantis"

PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS SIUNČIANTIEMS PAKLAUSIMUS, PRAŠYMUS, SKUNDUS

 

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

 

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

 

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

 

Mes esame: UAB "Codantis";

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;

Tel. nr.: 861589174.

 

 

Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus paštu, el. paštu, pateiktas pasinaudojus mūsų interneto svetainės funkcionalumu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

 

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

 

 

Kai pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą, mes renkame šiuos duomenis:

 

kontaktinius duomenis, kuriais pateikėte užklausą, prašymą ar skundą;

užklausos, prašymo ar skundo tema;

užklausos, prašymo ar skundo data;

užklausos, prašymo ar skundo turinys;

prie užklausos, prašymo ar skundo pridėti failai;

Jūsų vardas ir pavardė;

atsakymas į Jūsų paklausimą;

kita informacija, kurią pateikėte pats.

 

 

 

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 

Pateikdami paklausimą mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais, paštu ar pasinaudojus svetainės funkcionalumu, turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

 

 

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

 

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 

jei pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą dėl tarp mūsų sudarytos sutarties ar siekdami – šie duomenys renkami sutarčių vykdymo ar sudarymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti paklausimus, prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

 

 

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją mums pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 

 

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

 

 

Informacija apie Jus galime perduoti:

 

teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;

savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, archyvavimo, komunikacines, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo.

 

 

 

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

 

Jūsų informacija bus saugoma:

 

jei jūsų užklausą susijusi su sutartimi kurią esame sudarę ar planuojame sudaryti – Jūsų informaciją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos;

jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokį pranešimą, jį saugosime vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle – 1 metus nuo sprendimo mūsų bendrovėje priėmimo.

 

 

 

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;

pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;

pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:

Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;

Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;

Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;

mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;

pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;

bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 

 

 

Kaip galite man padėti?

 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

Kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie savo pacientus.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie savo pacientus

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški,  mes esame pasirengę  Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
Mes esame: UAB "Codantis";
Mūsų įmonės kodas yra: 304505921;
Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda;
Tel. nr.: 861589174.

Kodėl renkate informaciją apie mane?
Mes renkame, naudojame bei saugome Jūsų asmens duomenis dėl šių priežasčių:

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti (atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 str. pacientas visada yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties šalimi, nepriklausomai nuo tokios sutarties formos (tipiškai tokia sutartis įforminama paciento sutikimu (-ais) dėl asmens sveikatos priežiūros teikimo) ar paslaugų apmokėjimo būdo;
teisinių prievolių sveikatos priežiūros, mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse vykdymui;
siekiame viešinti mūsų atliekamų procedūrų rezultatus – šiuo tikslu galime paprašyti Jūsų sutikimo skelbti Jūsų nuotraukas prieš ir po Jums atliktų procedūrų, mūsų interneto puslapyje ir/ar socialinių tinklų paskyrose;

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją apie save:
identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.) (išskyrus atvejus kai paslaugos teikiamos anonimiškai);
asmens tapatybės dokumento duomenys (tik tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus);
kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
bendruosius demografinius duomenis, kai tai reikalinga paslaugų teikimui (amžius, lytis ir pan.);
duomenis apie giminystės ryšius (tik kai tai svarbu dėl įstatyminio paciento atstovo arba dėl medicininių paveldimumo klausimų);
sveikatos duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatos istoriją, teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tyrimus, jų rezultatus, diagnozes, epikrizes ir pan., kiek tai reikalinga paslaugų teikimui;
genetiniai duomenys, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;
duomenys apie lytinį gyvenimą, jei jie reikalingi konkrečių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;
informaciją apie asmenį, mokantį už Jums suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, jei už jas apmokės trečiasis asmuo, pvz.: darbdavys ar draudimo bendrovė.
Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?
Apmokėjimo už suteiktas paslaugas tikslais mes galime gauti informaciją apie Jus iš SODROS, Jūsų draudikų, trečiųjų asmenų, įsipareigojusių apmokėti už Jums suteiktas paslaugas.
Taip pat, tam tikrais atvejais, mes galime gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę ir sveikatos istoriją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pacientu Jūs buvote, kai tai reikalinga sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
davėte sutikimą savo nuotraukų prieš ir po Jums atliktų procedūrų skelbimui mūsų interneto puslapyje ir/ar socialinių tinklų paskyrose (BDAR 6 str. 1 d. a p.; 9 str. 2 d. a p.)
Jūsų informacija yra reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti – sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 6 str. 1 d. b p.; 9 str. 2 d. h p.);
Jūsų informacija yra reikalinga teisinėms prievolėms sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?
Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą, kiek tai yra reikalinga saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (BDAR 9 str. 2 d. h p.).
Taip pat, jei davėte sutikimą Jūsų nuotraukų, prieš ir po Jums atliktų procedūrų, skelbimui mūsų interneto puslapyje ir/arba socialinių tinklų paskyrose, kiek tai liečia Jūsų sveikatos duomenis, mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?
Informacija apie Jus gali būti perduodama:
valstybės institucijoms (teritorinėms ligonių kasoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
savo paslaugų teikėjams, pvz.: IT, buhalterines, archyvavimo, duomenų saugyklų, dokumentų valdymo, komunikacines paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
Darbdaviams ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie apmoka už Jums suteiktas paslaugas,jūsų draudikams, kiek tai reikalinga apmokėjimo atlikimui;
kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis bendradarbiaujame teikdami sveikatos priežiūros paslaugas;
teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai
interneto puslapio prieglobos paslaugas teikiančiai bendrovei ir/arba socialiniams tinklams jei davėte sutikimą skelbti mūsų interneto puslapyje ir/arba mūsų socialinių tinklų paskyrose Jūsų nuotraukas prieš ir po paslaugų suteikimo;
Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte raštišką sutikimą gauti Jūsų duomenis;
mūsų įmonės civilinę atsakomybę apdraudusioms kompanijoms, kai kyla ginčas dėl galimai padarytos žalos atlyginimo;

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Informaciją, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro, o taip pat medicinos dokumentų saugojimo terminų, nustatytų teisės aktų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos ir kt.).

Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys.
Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei toks buvo duotas Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

Kaip galite man padėti?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,  mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis telefonu 861589174.

 

Svetainės ir socialinių tinklų profilių lankytojus

SVARBI INFORMACIJA

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIŲ LANKYTOJUS

UAB "Codantis" rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos

Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų,

saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai

perskaitykite šį pranešimą.

 

 

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes

renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors

klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame

pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 15 dalyje. Prašome

atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia

mūsų Įmonę, kaip nurodyta šio pranešimo 2 skyriuje.

 

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: UAB "Codantis"

Mūsų įmonės kodas yra: 304505921

Mūsų adresas: Liepų g. 50-6, Klaipėda

 

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šio pranešimo 13 dalyje.

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

 

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės codantis.lt (toliau –

"Svetainė"), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Taip pat,

administruojame socialinių tinklų (Facebook,    Instagram, YouTube ir pan.) paskyras (toliau – Socialinių

tinklų paskyros). Jūs, naršydami mūsų Svetainę ar Socialinių tinklų

paskyras, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės

ar Socialinio tinklo paskyros turinio ir sutinkate su teisės aktų

nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant

autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis

asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

 

 

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

 

 

 • valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę, Socialinių tinklų

paskyras ir jų vartotojų patirtį;

 

 

 • atsakyti į Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų paklausimus,

pasiūlymus, teikti techninę pagalbą;

 

 

 • laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali

kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises,

atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių

sudarytų sutarčių;

 

 

 • suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir

naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;

 

 

 • pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir

funkcionalumą;

 

 

 • apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

 

 

 

 1. Kokią informaciją jūs renkate, naudojate ir saugote apie mane?

 

 

 

Kai naršote Svetainėje ar mūsų administruojamuose Socialinių tinklų

paskyrose, Mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei

pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai

surenka:

 

 

 • Naudojimo duomenis: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime automatiškai

surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos

naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie

kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.);

 

 

 • Informaciją apie įrenginį: Kai įeinate į Svetainę, Mes galime

automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz.,

IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės

sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir

pan.).

 

 

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros

funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti

Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba parašote žinutę Svetainėje ar

Socialinio tinklo paskyroje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto

adresais, renkami šie Jūsų duomenys:

 

 

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, įmonė ir pan.);

 

 

 • kontaktiniai duomenys (e-pašto adresas ir pan.);

 

 

 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingi papildomi duomenys, jei

siūlysite sudaryti sutartį (pvz.: siūlant sudaryti darbo sutartį – gimimo

datą, CV duomenis ir pan.; siūlant sudaryti serviso paslaugų sutartį –

informaciją apie mašiną, jos gedimus ir pan.);

 

 

 • bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote

reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

 

 

Kai savo iniciatyva pasinaudojate Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros

funkcionalumu (formomis), skirtu naujienlaiškiams ir/ar reklaminei

informacijai užsiprenumeruoti, gali būti renkami identifikaciniai (vardas,

pavardė, įmonė ir pan.) ir kontaktiniai (e-pašto adresas ir pan.) duomenys.

 

 

 1. Ar renkatės jautrią asmeninę informaciją?

 

 

Ne.

 

 

 1. Kokią informaciją turėčiau pateikti jums ir kodėl?

 

 

Kaip Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros lankytojui, Jums nereikia Mums

pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai

surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų

naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.).

 

 

Jei pageidausite pasinaudoti Svetainės ar Socialinio tinklo paskyros

funkcionalumu (formomis), skirtu pateikti Mums paklausimus ar pasiūlyti

Mums sudaryti sutartis su Jumis, arba Svetainėje nurodytais kontaktiniais

elektroninio pašto adresais, Jūs turėtumėte nurodyti savo:

 

 

 • identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, įmonė ir pan.)

 

 

 • kontaktinius duomenis (e-pašto adresas ir pan.)

 

 

 • atitinkamos sutarties rūšies sudarymui reikalingus papildomus duomenis,

jei siūlysite sudaryti sutartį.

 

 

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis,

kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui sudaryti sutartį.

Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai

atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją

pateikti.

 

 

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti mums savo

identifikacinius ir kontaktinius duomenis bei užsiprenumeruoti mūsų

naujienlaiškį ir/ar kitą reklaminę medžiagą.

 

 

 

 1. Kokia informacija apie mane renkate iš kitų šaltinių ir iš kur?

 

 

 

Mes nerenkame jokių Svetainių ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojų

duomenų iš kitų šaltinių.

 

 

 1. Kodėl jums teisiškai leidžiama rinkti mano informaciją?

 

 

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes:

 

 

 • Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėte teikti prieigą prie

Svetainės, t. y. Įvykdyti mūsų susitarimą ir leisti naršyti Mūsų Svetainėje

pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų

iniciatyva pateikiamus paklausimus, pasiūlymus dėl Mūsų teikiamų paslaugų

ar parduodamų prekių (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1

dalies b punktas);

 

 

 • Jūs sutikote, kad tvarkytumėme Jūsų asmens duomenis savo iniciatyva

pateikdamas mums paklausimą, prašymą, skundą, kai tai nėra susiję su mūsų

teikiamomis paslaugomis ar prekėmis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6

straipsnio 1 dalies a punktas);

 

 

 • Jūs savo iniciatyva, pasinaudodamas Svetainės ar Socialinio tinklo

paskyros funkcionalumu, užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį ir/ar kitą

reklaminę medžiagą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1

dalies a punktas);

 

 

 • Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių

įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar

kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp

Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių (Bendrojo

duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

 

 

 • Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir

jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos

prieigos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f

punktas).

 

 

 

 1. Ar naudosite Mano asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui

arba Mano profiliavimui?

 

 

 

Ne.

 

 

 1. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis?

 

 

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis:

 

 

 • Mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams, kiek tai yra

pagrįstai reikalinga, norint įgyti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti

riziką, gauti profesionalų patarimą ar teisinių reikalavimų įtvirtinimą,

vykdymą ar gynimą, tiek teismo procesuose, tiek administracine ar ne teismo

tvarka;

 

 

 • Mūsų paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga

Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų prieigos teikimui, palaikymui,

kūrimui ir saugumo užtikrinimui.

 

 

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas

yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių

pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek

administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

 

 

 

 1. Ar Mano asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės

ribų?

 

 

 

Ne.

 

 

 1. Kaip ilgai saugosite informaciją apie Mane?

 

 

Jūsų pateiktų paklausimų, pasiūlymų informaciją saugome Lietuvos

vyriausiojo archyvaro nustatytais dokumentų saugojimo terminais.

 

 

Jūsų informaciją, susijusią su naujienlaiškio ir/ar reklaminės medžiagos

prenumerata, saugome iki tol, kol Jūs atsisakysite šios prenumeratos ir dar

trejus metus po atsisakymo (tik tam, kad naujinant mūsų duomenų bazę per

klaidą Jums vėl neišsiųstumėme naujienlaiškio ar reklaminės medžiagos).

 

 

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir

naršymą saugoma vieną mėnesį.

 

 

 1. Kokios mano teisės?

 

 

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje:

 

 

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

 

 

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

 

 

 • Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai

atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o

toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų

teises ir laisves ar teisėtus interesus;

 

 

 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:

 

 

- kai duomenys yra tvarkomi naujienlaiškio ir/ar reklaminės medžiagos

prenumeratos tikslais;

 

 

- kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs

prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių

aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei

teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra

reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo

pareikštų teisinių reikalavimų;

 

 

- be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.

 

 

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar

jos ištrynimą:

 

 

- kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos

klaidos nebus ištaisytos;

 

 

- pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol

nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl

tolimesnio jų tvarkymo;

 

 

- kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant

pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių

reikalavimų;

 

 

- bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate

jų ištrynimo.

 

 

 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų įmonėje;

 

 

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

 

 

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į

Mūsų duomenų apsaugos kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 15 skyriuje.

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos

sąlygos ir išimtys.

 

 

 1. Kaip galite man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų atsakingas už duomenų apsaugą darbuotojas gali Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto adresu codantis@gmail.com.

Registruotis vizitui

©2024 - Visos teisės saugomos. Nomadi.lt | MB
envelopephone-handsetmap-markerclockcrossmenu